Vad är Dianetik?

 • Vad är Dianetik?

  Ordet Dianetik kommer från det grekiska dia, vilket betyder ”genom” och nous, vilket betyder ”själ”, och definieras som ”vad själen gör mot kroppen.”

  Dianetik består av metoder som kan lätta på oönskade förnimmelser och känslor, irrationell rädsla och psykosomatiska sjukdomar (sjukdomar som orsakas eller förvärras av mental påfrestning). Den beskrivs bäst som vad själen gör mot kroppen genom sinnet.

 • Dianetics Symbol
  Vad har Dianetik-symbolen för innebörd?

  Dianetik-symbolen använder den grekiska bokstaven Delta som sin grundläggande form. Det gröna i ränderna står för tillväxt och det gula för liv. De fyra gröna ränderna står för de fyra underavdelningar av livet som beskrivs i Dianetik.

 • Vad är sinnet?

  Sinnet är i grunden ett kommunikations- och kontrollsystem mellan personen och hans omgivning. Det består av mentala intrycksbilder, vilka är inspelningar av tidigare erfarenheter. En individ använder sitt sinne för att ställa upp och lösa problem som har att göra med överlevnad och för att styra sina ansträngningar i enlighet med dessa lösningar.

 • Vad är det reaktiva sinnet?

  Det reaktiva sinnet är den del av en persons sinne som helt och hållet fungerar på en stimulus-responsbasis, som inte står under hans viljebestämda kontroll, och som utövar kraft och bestämmanderätt över hans medvetenhet, mål, tankar, kropp and handlingar.

 • Kan Dianetik-teknologi hjälpa mig att övervinna mina känslor av sorg och förlust?

  Ja.

  Källan till alla negativa emotioner, attityder eller känslor avslöjas till fullo i Dianetik. Orsakerna till en persons känslor av sorg eller förlust är begravda i personens reaktiva sinne, där de är kapabla att inverka på och styra personen.

  Dianetik-teknologi ledsagar en person genom hans eller hennes reaktiva sinne för att upptäcka – och permanent utplåna – den faktiska orsaken till upprördheten. När orsaken till upprördheten har hanterats, kan personen återigen leva ett lyckligt liv vid god hälsa.

 • Vem är L. Ron Hubbard?

  L. Ron Hubbard är grundaren av Dianetik- och Scientologi-teknologin. Han har beskrivit sina filosofier i över 5 000 skrifter, inklusive dussintals böcker, och tretusen inspelade föreläsningar. De som regelbundet tillämpar hans lärosatser för att förbättra sig själva och hjälpa sina medmänniskor kommer från alla samhällsskikt, medan Scientologi-missioner och -kyrkor har etablerats på sex kontinenter.

  De universella hyllningarna till denna man – vilket inkluderar tusentals priser och utmärkelser från både individer och grupper och en popularitet hos hans verk från alla samhällsskikt som saknar motstycke – är bara ett tecken på hur pass effektiva hans teknologier är. Men vad som är än viktigare, det finns miljontals människor världen över som inte anser att det finns någon bättre vän.

 • Hur tog Dianetik sin början?

  Dianetik-teknologi utvecklades av den berömda amerikanska författaren och filosofen L. Ron Hubbard.

  L. Ron Hubbard påbörjade sitt studium av sinnet 1923. Under sina omfattande resor, studier av många kulturer världen över och vetenskapliga forskning, både utvecklade och testade han den första teknologin om sinnet som till fullo fungerade.

  1950 skrev L. Ron Hubbard Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, ett omfattande verk som i detalj beskrev hans upptäckter och tekniker och var den första och enda fullständiga handboken om sinnet.

  Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen blev en landsomfattande bestseller nästan över en natt. Vid sensommaren 1950, läste inte bara människor över hela landet boken, utan organiserade även grupper i syfte att tillämpa Dianetik-tekniker. Boken har förblivit en bestseller ända sedan dess, och nådde förstaplatsen på New York Times bestseller-lista nästan fyrtio år efter att den först släpptes. Den fortsätter att dyka upp på bestseller-listor över hela världen.

 • Baseras Dianetik enbart på en mans arbete?

  Även om Dianetik-teknologi upptäcktes av L. Ron Hubbard, skrev han: Tack riktas till de tänkande människorna under de sista femtiotusen åren vars spekulationer och observationer man inte skulle ha kunnat vara utan i skapandet och bildandet av Dianetik. Ett erkännande bör i synnerhet ges till:


  ”Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, René Descartes, Platon, James Clerk Maxwell, Euklides, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, van Leeuwenhoek, Cmdr. Joseph Thompson (MC) USN, William A. White, Voltaire, Will Durant, Alfred Korzybski, och mina lärare i atomära och molekylära fenomen, matematik och humaniora vid George Washington-universitetet och vid Princeton.”

 • Hur får jag reda på mer om Dianetik-teknologin?

  Köp Dianetiks självförbättringspaket. Detta paket innehåller allt material du behöver för att kunna använda Dianetik-teknologin.

  Du kan även delta i en gratis introduktionsföreläsning och se filmer om Dianetik i en de många hundra Hubbard Dianetik-stiftelser och Dianetik-center som finns över hela världen.

  För att ta reda på var din närmaste Hubbard Dianetik-stiftelse är belägen, klicka här.

 • Hur får jag tag på någon som jag kan auditera Dianetik-procedurer med?

  Du kan komma in till en Hubbard Dianetik-stiftelse eller ett Dianetik-center där du kommer att träffa personer som är intresserade av Dianetik-auditering, precis som du. Det är vanligt att två personer auditerar varandra med Dianetik – person A auditerar person B, person B auditerar person A and så vidare.

  Du kan uppmuntra en vän eller en familjemedlem att lära sig om Dianetik och därefter börja auditera med dem. Dianetik-procedurer är enkla att förstå och enkla att tillämpa. Vilken person som helst som är tämligen intelligent kan lära sig Dianetik och börja göra sig av med det reaktiva sinnet.

  Om du bor alltför långt ifrån ett Dianetik-center, var inte orolig. Mer än 20 miljoner exemplar av Dianetik har sålts och det finns utan tvivel personer i ditt område som har läst boken och som också vill få auditering. Den internationella Hubbard Dianetik-stiftelsen har som en av dess funktioner att hjälpa människor som skulle vilja få kontakt med andra som är intresserade av att auditera Dianetik.

 • Hur pass expertmässig måste jag vara för att auditera Dianetik?

  Dianetik är ett exakt ämne och dess principer är väldigt enkla att förstå och enkla att tillämpa. Om du är tämligen intelligent kommer du inte att några som helst svårigheter med att förstå Dianetik eller att lära dig att tillämpa den.

 • Vad kommer Dianetik att göra för mig?

   Dianetik-teknologin kommer att få dig att uppleva det största äventyret i hela ditt liv, en resa in i ditt sinne och upptäckten av din sanna potential.

   Dianetik kommer att hjälpa dig att förstå ditt eget sinne, vad det består av och hur det fungerar. Du kommer att upptäcka hur det reaktiva sinnet påverkar ditt liv.

   Genom att tillämpa Dianetik-teknologin kan du göra dig av med ditt reaktiva sinne.

   Den nytta som Dianetik-teknologin gör är av annorlunda karaktär från person till person. Några av de saker som Dianetik-användare rapporterar har hänt inkluderar:

  • Högre energinivå
  • Förbättrade perceptioner
  • Större lycka
  • Färre olyckor
  • Minskad stress och oro
  • Högre intelligens
  • Kortare reaktionstid
  • Bättre relationer med andra